Prisar

 

Hytter
Hytter for inntil 4 personar         Døgn/day      NOK 700,-           Veke/Week      NOK 4500,-
Hytter for inntil 5 personar         Døgn/day      NOK 850,-           Veke/Week      NOK 5500,-
Hytter for inntil 6 personar         Døgn/day      NOK 950,-           Veke/Week      NOK 6150,-
Hytte nr. 5 for 6 personar        Døgn/day   NOK 1200,-      Veke/Week   NOK 7900,-
Hytte nr. 8 for 11 personar         Døgn/day      NOK 1300,-         Veke/Week      NOK 8600,-

Leilegheiter
Leilegheiter for 2 personar        Døgn/day       NOK 500,-          Veke/Week      NOK 3200,-
Leilegheiter for 4 personar        Døgn/day       NOK 700,-          Veke/Week      NOK 4500,-

Lintøy kan leigast for NOK 90,- pr. sett.

Sluttreingjering er ikkje inkludert i prisen, men kan avtalast med utleigar (prisar frå NOK 200,- til NOK 550,-)